Minor Retail Winkelmanagement

Minor Retail & Winkelmanagement

Groen & Kunstig webshop

Beste lezer,

Mijn naam is Jan Derks en ik ben vierdejaars student Food & Businessaan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast ben ik deoprichtervan groenenkunstigwebshop.nl.Ik heb gekozenvoor de minor Retail & Winkelmanagement in Nijmegen om zo meer inzicht te krijgen in het opstarten van een online business.

Na lang getwijfeld te hebben over verschillende concepten die ik wilde uitwerken heb ik besloten om het toch andersaan te pakken. Hetconceptdat ikoorspronkelijk voor ogen had bleek namelijk iets te hoog gegrepen voor een minor met een beperkte looptijd van slechts zesmaanden. Zodoende ben ik rond gaan vragen of ik voor een bestaande ondernemer door de coronacrisis kon helpen. Zo kan ik toch alles leren wat deze minor mij te bieden heeft.Daarnaast vind ik het erg belangrijk om mensen te helpen in moeilijke tijden. De coronacrisis biedt de lokale ondernemer minder kansen, met een goed werkende webshop kan een lokale ondernemer toch haar omzet op pijl houden.Ik ben uiteindelijk bij Groen&Kunstig terecht gekomen. Groen&Kunstig is een bedrijf gespecialiseerd inkunst,bloemsierkunsten gepersonaliseerde decoratie.Daarnaast biedt Groen & Kunstig workshops aan. Zeker tijdens de kerstperiode was er veel vraag naar een andere manier om kunstwerken aan de man te brengen. Met de webshop die ik heb opgericht is het voor iedereen mogelijk om te genieten van de indrukwekkende kunstobjectenvan Groen&Kunstig.

Ik ben erg trots op de webshop die ik tijdens de minor heb mogen creëren. De webshop heeft al voor een extra omzet gezorgd in deze moeilijke tijd, wat mij extra motiveert om dezeminor zo goed mogelijk af te sluiten. Stem op Groenenkunstigwebshop en laat zien dat ook jij geeft om de regionale ondernemer die het moeilijker heeft vanwege de coronacrisis!

Bedankt voor uw stem.